Showing 1–20 of 103 results

88 Eh 32v Power Chip Ic Card Rt8237e 88 Rt8237e 88,Power Chip ONLY 100 TAKA PLZ CALL:01999992701

200.00৳  100.00৳ 

as3661ab RT3661ABGQW RT3661AB AS3661AB AS3661ABGQW QFN new

300.00৳ 

Buy new RT3662ACGQW RT3662AC 3662 IC ONLY 170 TAKA PLZ CALL 01999992701

170.00৳ 

New RT8015 RT8015B RT8015BGQW GG=DL new ic only 50 taka plz call 01999992701

100.00৳  50.00৳ 

New RT8857GQW RT8857 RT8857 QFN48 ic chip

120.00৳  100.00৳ 

RICHTEK RT8202M JJ=EH JJ=EG JJ=EC

100.00৳ 

RICHTEK RT8237C RT 8237C 8237 Z3 NEW IC ONLY

120.00৳ 

Richtek RT8870AGQW RT8870A

100.00৳ 

Richtek-RT8205LZQW-RT8205L-ZQW-RT8205-EM-

100.00৳ 

Richtek-RT8239BGQW-RT8239B-RT8239BZQW-RT8239

100.00৳ 
Top